Help Ahmed zich verdedigen! UPDATE 08/12

UPDATE 18/12: Het is 5 weken sinds de laatste update. Meer dan 6 maanden sinds mijn mishandeling en 4 maanden na aangifte omdat overheidsorgaan Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de mishandeling weigerde te onderzoeken. Inmiddels een haar minder dan EUR 20.000,- […]

Journalistiek in onvrije landen

Soms klagen we terecht soms onterecht over de vrijheid van meningsvorming en de kwaliteit van de journalistiek in Nederland. Wij kunnen klagen. Dat is onze vrijheid. Als je het er mee oneens bent is het makkelijker dan ooit om je […]

Onze content creators

Hier staan alle content creators die zich vanaf de pre-beta hebben aangesloten, en nu meedenken en meebouwen aan een onafhankelijk BackMe. Wij zijn dankbaar dat we deze toppers er bij hebben! Spreekbuis Jan Dijkgraaf Sietske Bergsma Jan Roos Syp Wynia […]

Backme.org Beta Live!

Op 1 mei 2018 werd veel denkwerk samen met het SvdJ omgezet in een concept. Dit concept werd op 1 augustus op een tweetal pilots toegepast, Echte Jan Radioshow en Skaveren. Op basis van de resultaten hiervan hebben wij besloten [...]

Platform 1.0

Dit is ons DevDiary. Via deze blogpost gaan wij jou informeren over de voortgang van de ontwikkeling van het definitieve Backme Platform en het reilen en zijlen binnen Backme. 25/05/2019 Enthousiasme, moordneigingen en doorzetten Er is sinds maart veel gebeurd. [...]