Journalistiek in onvrije landen

Soms klagen we terecht soms onterecht over de vrijheid van meningsvorming en de kwaliteit van de journalistiek in Nederland. Wij kunnen klagen. Dat is onze vrijheid. Als je het er mee oneens bent is het makkelijker dan ooit om je […]

Backme.org Beta Live!

Op 1 mei 2018 werd veel denkwerk samen met het SvdJ omgezet in een concept. Dit concept werd op 1 augustus op een tweetal pilots toegepast, Echte Jan Radioshow en Skaveren. Op basis van de resultaten hiervan hebben wij besloten [...]

Platform 1.0

Dit is ons DevDiary. Via deze blogpost gaan wij jou informeren over de voortgang van de ontwikkeling van het definitieve Backme Platform en het reilen en zijlen binnen Backme. 19/01/2020 Een jaar met flink wind tegen en toch serieuze winsten [...]