Backme is in de basis een donatieplatform. Het helpt jou als content creator een duurzaam inkomen op te bouwen uit je eigen community.
Via jouw backme-pagina (bijvoorbeeld janroos.backme.org) kun je aangeven wie je bent, verwijzen naar jouw publicaties, podcasts of video’s, en een aantal donatiemogelijkheden geven.

Bovendien word je in staat gesteld om een tegenprestatie te leveren afhankelijk van de hoogte van de maandelijkse donatie. Hierdoor maak je het voor jouw publiek interessant en om je te steunen. Zij krijgen immers iets wat niet zomaar te koop is.

In het kort

  • Door je Backme-pagina te promoten (op je site, publicaties en social media) kunnen geïnteresseerden jou steunen. Voorbeeld 
  • Zij kiezen de hoogte van de donaties op basis van de tegenprestatie die jij hen gaat leveren. Voorbeeld
  • 56 Dagen later word het totaal (minus onze provisie en transactiekosten) van al je donaties overgeschreven naar jouw bankrekening.
  • Via het donatiegedeelte van jouw Backme-pagina heb je een volledig overzicht van alle relevante informatie wat betreft de donaties.

Wat er nog meer gebeurt

Zodra er een donatie wordt gedaan, geeft een donateur ook een machtiging voor een automatische incasso af.

Elke maand schrijven wij het opgegeven bedrag automatisch af van de rekening van de donateur, en 56 dagen later staat het op jouw bankrekening. Die 56 dagen moeten wij aanhouden omdat dat de termijn is waarin er nog een automatische incasso kan worden teruggeboekt.

De donatie komt in eerste instantie binnen op de rekening van Stichting Open Source & Overheid. Dit is om elk risico voor jou als content creator te vermijden dat je niet uitbetaald wordt. Wij kunnen immers als Besloten Vennootschap in surseance van betaling of faillissement terechtkomen. Op deze wijze is geborgd dat het geld niet zomaar weg is en dat de inkomensstroom onafhankelijk van ons bedrijf doorgang kan blijven vinden.