Help Ahmed zich verdedigen! UPDATE

UPDATE: Er is al 5000 euro gestort om Ahmed zich te laten verdedigen tegen het SVDJ, die de landsadvocaat op hem heeft afgestuurd. Fantastisch! Dank aan alle gulle gevers. Maar we zijn er nog niet. De eerste rekening van Ahmed’s […]

Backme.org Beta Live!

Op 1 mei 2018 werd veel denkwerk samen met het SvdJ omgezet in een concept. Dit concept werd op 1 augustus op een tweetal pilots toegepast, Echte Jan Radioshow en Skaveren. Op basis van de resultaten hiervan hebben wij besloten [...]