Help Ahmed zich verdedigen! UPDATE 11/10

UPDATE 11/10: Eindelijk hebben we terugkoppeling van het SvdJ en zoals al verwacht heeft zij ons “ingediende bezwaar ongegrond” verklaard en tegen beter weten in handhaaft zij haar besluit. Op gronden die wij 6 weken, nadat wij zonder wederhoor en […]

Backme.org Beta Live!

Op 1 mei 2018 werd veel denkwerk samen met het SvdJ omgezet in een concept. Dit concept werd op 1 augustus op een tweetal pilots toegepast, Echte Jan Radioshow en Skaveren. Op basis van de resultaten hiervan hebben wij besloten [...]